ให้ ChatGPT เขียนโค๊ด line notify ส่งข้อความ

วันนี้ลองให้ ChatGPT เขียนโค๊ดส่งข้อความเข้า line notify จะเป็นอย่างไรลอง ดูจากด้านล่างนี้ซึ่งเป็นข้อความที่ ChatGPT ส่งกลับมา

Line Notify เป็นบริการที่ให้คุณส่งข้อความไปยังห้องแชท Line หรือไปยังบัญชี Line ของกลุ่มบุคคลโดยใช้ Line Notify API หากต้องการใช้ Line Notify API คุณจะต้องได้รับการaccess_tokenตรวจสอบสิทธิ์คำขอของคุณกับ API

นี่คือตัวอย่างวิธีการส่งข้อความไปยังห้องแชท Line โดยใช้ Line Notify API ใน PHP:

<?php

// Your Line Notify access token
$access_token = "YOUR_ACCESS_TOKEN";

// The message you want to send
$message = "Hello, World!";

// Send a POST request to the Line Notify API
$ch = curl_init("https://notify-api.line.me/api/notify");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query([
    "message" => $message
]));
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
    "Authorization: Bearer $access_token"
]);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);

?>

ในตัวอย่างนี้$access_tokenตัวแปรมีโทเค็นการเข้าถึง Line Notify ของคุณ และ$messageตัวแปรประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการส่ง ฟังก์ชันcurl_initนี้ใช้เพื่อส่งคำขอ POST ไปยัง Line Notify API และcurl_setoptฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ สำหรับคำขอ เช่น ฟิลด์ POST และส่วนหัว HTTP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Line Notify API คุณสามารถดูเอกสารประกอบ:

https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/reference/#send-notification

เป็นอย่างไรกันบ้าง ลองเข้าไปเล่นกันได้กับ ChatGPT