NFT game คืออะไร

สิ่งที่เราเรียกว่าเกม NFT เป็นเพียงวิดีโอเกมที่มี NFT รวมอยู่ในระบบนิเวศ พวกเขาแนะนำเลเยอร์ของผู้เล่…

NFT CryptoPunks

เจ้าของ Bored Ape และ CryptoPunks ที่ใช้ NFT เป็นหลักประกันเงินกู้ กำลังเสี่ยงโดนบังคับขายครั้งใหญ่ …