วิธีปลดล็อกใส่ Player Titles ใน Overwatch 2

ในเกม Overwatch 2 สามารถใส่ Player Titles ได้ ดังรูป โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Non-Competitive Titles, Competitive Titles และ Battle Pass Titles

สำหรับการที่จะได้คำเหล่านี้มาใส่ต้องทำภาระกิจให้สำเร็จดังนี้

Non-Competitive Titles

Overwatch TitlesUnlock Condition
Stalwart HeroWin 250 games in any mode.
Tenacious HeroWin 750 games in any mode.
Unrelenting HeroWin 1,750 games in any mode.
VanguardWin 250 games as any Tank hero in Quick Play or Competitive Play.
AssassinWin 250 games as any Damage hero in Quick Play or Competitive Play.
MedicWin 250 games as any Support hero in Quick Play or Competitive Play.
All-StarWin 85 games in each of the 3 roles in Quickplay or Competitive.
ShapeshifterWin 500 games in Mystery Heroes.
ExecutionerWin 500 games in any Deathmatch mode.
PartygoerWin 500 games in any Arcade mode, excluding Deathmatch.

Competitive Titles

Competitive TitlesUnlock Condition
Top 500 ChallengerEnd the season ranked as Top 500 in Competitive Play.
Grandmaster ChallengerEnd the season ranked as Grandmaster in Competitive Play.
Master ChallengerEnd the season ranked as Master in Competitive Play.
Diamond ChallengerEnd the season ranked as Diamond in Competitive Play.
Adept CompetitorWin 250 games in Competitive mode.
Seasoned CompetitorWin 750 games in Competitive mode.
Expert CompetitorWin 1,750 games in Competitive mode.

Battle Pass Titles

All Battle Pass Titles
NomadNeogun
StreetrunnerBytefixer
NetbreakerData Broker
TechnoknightCyberdemon

สำหรับวิธีใส่ Player Titles มีดังนี้

1.เลิก Career Profile จาก Main Menu.

2. เลือก Customization Menu.

3. เลือก Player Titles.

4.ใส่ Player Titles ที่ปลดล็อกแล้วที่เลือก

หากต้องการเล่น Overwatch2 เซิร์ฟเกาหลีให้ใช้ VPN เล่น Overwatch2