วิธีลบ Folder ที่ FTP ลบไม่ได้

บางครั้งเราไม่สามารถใช้ ftp ลบบาง Folder ได้เนื่องจาก FTP USER ไม่ได้เป็นเจ้าของ Folder นั้นๆ วิธีแก้ ต้องเข้าไปเปลี่ยน owner ของfolder นั้น แต่ถ้าไม่สามารถเปลี่ยน owner ได้จะทำอย่างไร ก็ใช้ php ลบได้ดังนี้ สร้างไฟล์ชื่อ del.php แล้วอัพโหลด จากนั้นรันไฟล์จาก browser

<?php
function deldir($dir){
$current_dir = opendir($dir);
while($entryname = readdir($current_dir)){
if(is_dir("$dir/$entryname") and ($entryname != "." and $entryname!="..")){
deldir("${dir}/${entryname}");
}elseif($entryname != "." and $entryname!=".."){
unlink("${dir}/${entryname}");
}
}
closedir($current_dir);
rmdir(${dir});
echo "ลบเสร็จแล้ว";
}
?>

<?
deldir("FOLDERที่ต้องการลบ");
?>