วิธีตรวจสอบความปลอดภัยของ email

สำนักงานสืบสวนคดีอาชญากรรมของรัฐ (LKA) มอบให้กับสถาบัน Hanno Plattner (HPI) HPI เปิดเว็บไซด์ตรวจสอบความปลอดภัยของอีเมล์ของแต่ละบุคคล ว่ามีการรั่วไหลของข้อมูล หรืออีเมลนั้นไม่ปลอดภัย โดยสามารถป้อนที่อยู่ ของอีเมลเพื่อตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์ https://sec.hpi.de/ilc/ โดยทาง HPI จะแจ้งทางอีเมลว่าที่อยู่ดังกล่าวปรากฏเป็นรอยรั่วหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น LKA แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน

email

โดยทาง HPI อ้างว่ามีบัญชีอีเมล์มากกว่า 9.4 พันล้านอีเมล์ที่ตรวจสอบ พบว่ามีความไม่ปลอดภัยมากกว่า 8แสนบัญชี

ใส่ความเห็น