Download BackOffice Server Windows 1.0 Windows 2.x Windows 2000 Windows 3.0 / 3.1 Windows 95 Windows 98 Windows Longhorn Windows ME Windows Nashville Windows Neptune Windows NT 3.x Windows NT 4.0 Windows Whistler WinFrame

เนื่องจากผมต้องการดาวน์โหลด windows 3.11 มาลงใน Virtualbox วึ่งเป็นการจำลองเครื่องพีซีขึ้นมาใช้งานกับโปรแกรมรุ่นเก่า จึงค้นหาใน google พบคลังดาวน์โหลด windows ทุกเวอร์ชั่น และโปรแกรมอื่นๆอีกมากมาย จึงมาแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจลองเข้าไปใช้งานได้ที่

WinWorld: Library (winworldpc.com)