FLEDGE คืออะไร?

ข้อเสนอสําหรับการประมูลโฆษณาในอุปกรณ์เพื่อให้บริการรีมาร์เก็ตติ้งและกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองโดยไม่จําเป็นต้องมีการติดตามบุคคลที่สามข้ามไซต์ FLEDGE เป็นโซลูชันสําหรับกรณีการใช้งานรีมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้บุคคลที่สามไม่สามารถใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บของผู้ใช้ในไซต์ต่างๆ ได้
FLEDGE เป็นข้อเสนอ Sandbox ด้านความเป็นส่วนตัวเพื่อให้บริการรีมาร์เก็ตติ้งและกรณีการใช้งานกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเอง ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้บุคคลที่สามไม่สามารถใช้ติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บของผู้ใช้ในเว็บไซต์ต่างๆ ได้

API ช่วยให้เบราว์เซอร์อนุญาตให้มีการประมูลในอุปกรณ์เพื่อเลือกโฆษณาที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เคยเข้าชมก่อนหน้านี้

FLEDGE เป็นการทดลองครั้งแรกที่นํามาใช้ในโครเมียมภายในข้อเสนอตระกูล TURTLEDOVE ไทม์ไลน์ของ Sandbox ความเป็นส่วนตัวให้ข้อมูลเวลาการใช้งานสําหรับ FLEDGE และข้อเสนอ Sandbox ความเป็นส่วนตัวอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://developer.chrome.com/docs/privacy-sandbox/fledge/