FLEDGE คืออะไร?

ข้อเสนอสําหรับการประมูลโฆษณาในอุปกรณ์เพื่อให้บริการรีมาร์เก็ตติ้งและกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองโดยไม่จ…