เวียดนามจํากัดบัญชีโซเชียลมีเดียที่สามารถโพสต์ข่าวได้

ด้วยกระแสข่าวปลอมที่เพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการถกเถียงกันว่ารัฐบาลควรมีการควบคุมข้อมูลออนไลน์มากน้อยเพียงใดจึงเป็นสิ่งที่ยืนต้น ในเวียดนามรัฐบาลกําลังเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมระบอบการปกครองของอินเทอร์เน็ต ประเทศกําลังกําหนดกฎใหม่เพื่อควบคุมประเภทของบัญชีโซเชียลมีเดียที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข่าวในประเทศตามรายงานของรอยเตอร์โดยอ้างแหล่งข่าว

การตัดสินใจดังกล่าวตามรายงานของรอยเตอร์เป็นผลมาจากความกังวลของรัฐบาลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าใจผิดว่าบัญชีโซเชียลมีเดียสําหรับสํานักข่าวที่ได้รับอนุญาต

ในขณะที่ประชาชนอาจต้องการให้รัฐบาลบูตข้อมูลที่ทําให้เข้าใจผิดอย่างแท้จริง แต่ความเสี่ยงของการกํากับดูแลที่มากขึ้นคือการสูญเสียเสรีภาพของประชาชน เวียดนามมีระบอบการปกครองทางอินเทอร์เน็ตที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและได้รับ “คะแนนเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต” ที่ 22 จาก 100 โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรด้านประชาธิปไตย Freedom House นั่นทําให้เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตแย่ลงกว่าของรัสเซีย (30/100) และซาอุดิอาระเบีย (24/100)

เจ้าหน้าที่ยังชั่งน้ําหนักมาตรการใหม่ที่จะขอให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือถือว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติตามรายงานของรอยเตอร์