สวีเดนสร้างเครื่องบินไฟฟ้า

เมื่อมีรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ก็ต้องมีเครื่องบินไฟฟ้าบ้าง โดยทางประเทศสวีเดน ผุดโครงการสร้างเครื่องบินไฟฟ้า ชื่อว่า ES-30 จุคนได้ 30 ที่นั่ง เป้าหมาย คือ ต้องบินได้ด้วยพลังงานแบตเตอรี่ล้วน ๆ ให้ได้ระยะทางถึง 200 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้งานได้อีก 6ปีข้างหน้า