วิธีเข้าเว็บไซด์ที่โดน Fortinet Secure DNS Service บล็อค

สืบเนื่องจากที่ทำงานของผมใช้ Fortinet Secure DNS Service สำหรับบล็อกเว็บไซด์ ซึ่งบางที่ก็บล็อกมั่ว น่าจะเป็นที่ Admin นั่นละ ขนาดเว็บพวก no-ip.com dyndns.com ก็ยังบล็อค หรือบางเว็บไซด์ที่ใช้ ssl ฟรี ก็ยังบล็อค ซึ่งสำหรับผมไม่สามารถเข้าเว็บไซด์ของตัวเองซึ่งใช้ SSL ฟรีจากทางผู็ให้บริการโฮส และเว็บ noip.com ก็ไม่สามารถเข้าได้ โดยจะแสดงดังรูป

ซึ่งการบล็อคแบบนี้จะบล็อคใน DNS ทำให้ไม่สามารถแปลงชื่อโดเมนไปเป็นไอพีของโฮสได้ จึงต้องหาวิธีการให้ DNS สามารถแปลงชื่อโดเมนไปเป็น IP จากเครื่องที่เราใช้งานนั่นเอง สำหรับ windows ให้เข้าไปที่

C:\windows\system32\driver\etc จากนั้นทำการแก้ไขไฟล์ hosts โดยการเพิ่ม โดเมน และ IP ของเว็บไซดืเป้าหมายลงไป เช่น

8.23.224.107 www.noip.com

จากนั้นทำการ save ไฟล์ และเมื่อเปิดบราวเซอร์เข้าไปที่ www.noip.com ก็จะสามารถเข้างานได้ เพราะการแปลงชื่อโดเมนเป็น IP เป็นการแปลงจากเครื่องเราเอง ไม่ได้แปลงจาก DNS Server ซึ่งวิธีการหาไอพีของเว็บที่เราจะเข้านี้ไม่สามารถใช้คำสั่ง Ping ได้ เพราะจะไม่ได้ไอพีที่แท้จริงของเว็บไซด์นั้น เนื่อจาก Fortinet Secure DNS Service นั่นเอง และวิธีการนี้ไม่สามารถใช้กับเว็บไซด์ที่ครอบด้วย CloudFlare ได้ เพราะจะไม่สามารถหาไอพีที่แท้จริงได้

วิธีหาว่าโดเมนนี้ไอพีอะไร ถ้าอยู่ในระบบ Fortinet Secure DNS Service ให้ใช้หาจากเว็บไซด์เช่น whois.sc/”ชื่อโดเมนที่ต้องการหาไอพี” เช่น whois.sc/noip.com
โดยพิมพ์ลงในช่องแอดเดรสของ Browser ซึ่งจะได้ข้อมูลดังรูป