จดโดเมนฟรี 1 ปี กับ freenom.com

ขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่ www.freenom.com และเลือกชื่อโดเมนที่เราต้องการตั้ง พิมพ์ใส่ในช่องค้นหา เมื่อกดค้นหา จะแสดงว่าชื่อโดเมนที่เราค้องการนั้นว่างหรือไม่ ส่วนมากจะได้แต่ .tk .ml .ga .cf .gq เพราะเป็นโดเมนเนมฟรีจึงไม่มีแจกพวก .com .net

เมื่อเราเลือกชื่อโดเมนที่ต้องการได้แล้ว ก็โดเมนของเรา ลืมบอกไปว่าต้องสมัครสมาชิกก่อนนะ หรือจะสมัครตอนที่เลือกโดเมนได้แล้วก็ได้ เลือก 12 เดือนฟรี เพราะทาง freenom ให้ฟรีแค่ปีเดียว

จากนั้นเราสามารถจัดการโดเมนของเราได้ ซึ่งเราต้องทำการเปลี่ยน Nameserver ให้ชี้ไปที่ผู้ให้บริการ Host ของเรา

จากนั้นเราต้องเอา Nameserver ของผู้ให้บริการโฮสของเราไปใส่ แค่นี้ก็เรียบร้อย รอ Dns อัพเดท จากนั้นเราก็ไปเพิ่มโดเมนที่ Host ที่เราใช้งานได้เลย เหมือนโโเมนปกติทั่วไป

แค่นี้เราก้ได้โดเมนฟรีๆ มาใช้งานได้แล้วถึง 1 ปี แล้วแต่ว่าจะทำเว็บอะไร พอครบปีจะต่ออายุแบบเสียเงินก็ได้หรือจะยกเลิกโดเมนแล้วจดชื่ออื่นๆใหม่ก็ได้แล้วแต่สะดวก