จดโดเมนฟรี 1 ปี กับ freenom.com

ขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่ www.freenom.com และเลือกชื่อโดเมนที่เราต้องการตั้ง พิมพ์ใส่ในช่องค้นหา เมื่อกดค้นหา จะแสดงว่าชื่อโดเมนที่เราค้องการนั้นว่างหรือไม่ ส่วนมากจะได้แต่ .tk .ml .ga .cf .gq เพราะเป็นโดเมนเนมฟรีจึงไม่มีแจกพวก .com .net เมื่อเราเลือกชื่อโดเมนที่ต้องการได้แล้ว ก็โดเมนของเ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม