PureVPN มี Server ในประเทศไทยแล้ว

จากบทความของผมเรื่อง วิธี FIX IP สำหรับทำ Server ที่บ้าน ซึ่งตอนที่เขียนบทความนั้นทาง purevpn ยังไม่มี server vpn ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ผมจึงเลือ VPN Server ที่ใกล้ประเทศไทยที่สุดคือ ประเทศสิงคโปร์ แต่ตอนนี้ทาง Purevpn เปิดบริการ VPN Server ในประเทศไทยแล้ว ถ้าใครจะทำ server เองที่บ้าน ซึ่งจำเป็นต้อง FIX IP ก็สามารถใช้ VPN SERVER ในประเทศไทยได้แล้ว ซึ่งจะได้ความเร็ว และค่า ping ที่ต่ำ ถ้าผู้ใช้งานมาจากประเทศไทย

จากการที่ผมได้ทดลองใช้งาน PureVPN มาหลายเดือนพบว่าระบบเสถียรดีมาก ราคาถูก บริการดี มีsupport ตอบปัญหาตลอด ถ้าใครสนใจบริการซื้อผ่านลิงค์แนะนำของผมด้านล่างนี้ จะได้ราคาถูกพิเศษ

https://billing.purevpn.com/aff.php?aff=39299