PureVPN มี Server ในประเทศไทยแล้ว

จากบทความของผมเรื่อง วิธี FIX IP สำหรับทำ Server ที่บ้าน ซึ่งตอนที่เขียนบทความนั้นทาง purevpn ยังไม่มี server vpn ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ผมจึงเลือ VPN Server ที่ใกล้ประเทศไทยที่สุดคือ ประเทศสิงคโปร์ แต่ตอนนี้ทาง Purevpn เปิดบริการ VPN Server ในประเทศไทยแล้ว ถ้าใครจะทำ server เองที่บ้าน ซึ่งจำเป็น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม