Smart Plug สั่งงานได้ทุกที่ ที่มี internet

ปัจจุบัน อุปกรณืต่างๆสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณ WIFI ได้หลายชนิด จึงมีการคิดค้น Smart Plug ขึ้นมา

Smart Plug คืออะไร ?
ตั้งชื่อให้มันเป็นภาษาอังกกฤษซะงั้น แปลตรงตัวก็คือ ปลั๊กฉลาด แต่จริงๆมันคือปลั๊กไฟที่ใช้เสียบอุปกรณืไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไปนี่ละ ที่ที่พิเศษคือมีการเชื่อมต่อกับสัญญาณ wifi ดังนั้นเราจึงใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับสัญญาณไวไฟ หรือสัญญาณ 4G ก็ตามสามารถควบคุมปลั๊กไฟนี้ได้ ไม่ว่าเราจะอยู่สถานที่ใดในโลกนี้ หรือแม้แต่ นอกโลกถ้ามีสัญญาณอินเตอร์เนตไปถึง สามารถตั้งเวลา เปิด หรือปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านของเราได้ นอกจากนั้ยังสามารถวัดกระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาเสียบกับตัว Smart plug ได้ เช่น จะวัดความดันกระแสไฟในช่วงระหว่างปั่นเครื่องซักผ้า และกรณีซักผ้าเสร็จแล้ว ซึ่งในช่วงซักผ้าเสร็จ กระแสไฟฟ้าจะอยู่ในระดับคงที่ คราวนี้แหละถ้าใช้ smart plug ตั้งค่าเมื่อกระแสไฟคงที่จะส่งแจ้งเตือนไปยังแอปบนมือถือคุณ เพื่อเตือนว่าซักผ้าเสร็จแล้วได้ด้วย

Smart plug

Smart Plug สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Google Home หรือ Alexa หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการรับคำสั่งเสียง ยิ่งทำให้การใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยิ่ง smart มากขึ้น ดังนั้นอุปกรณ์ Smart Plug นี้ช่วยได้มากทีเดียวทั้งเรื่องความปลอดภัย และความสะดวกสบาย