Smart Plug สั่งงานได้ทุกที่ ที่มี internet

ปัจจุบัน อุปกรณืต่างๆสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณ WIFI ได้หลายชนิด จึงมีการคิดค้น Smart Plug ขึ้นมา Smart Plug คืออะไร ? ตั้งชื่อให้มันเป็นภาษาอังกกฤษซะงั้น แปลตรงตัวก็คือ ปลั๊กฉลาด แต่จริงๆมันคือปลั๊กไฟที่ใช้เสียบอุปกรณืไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไปนี่ละ ที่ที่พิเศษคือมีการเชื่อมต่อกับสัญญาณ wifi ดังนั้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม