คนละครึ่ง เฟส 5 เริ่มใช้พรุ่งนี้วันแรก 1 ก.ย.

 1 ก.ย.2565 จะเป็นวันแรกของโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ที่เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่เกินคนละ 800 บาท โดยรัฐช่วยจ่าย 50% สูงสุดวันละ 150 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 2565

สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 4 แล้ว ต้องใช้จ่ายในเฟส 5 ครั้งแรก ภายใน 22.59 น. ของวันที่ 14 ก.ย. 2565 จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ตลอดโครงการ