ลิฟต์แก้วไป่หลง (Bailong Elevator)

ลิฟต์แก้วไป่หลง (Bailong Elevator) ที่นอกจากจะสูงแล้วยังได้รับฉายาว่า “ลิฟต์แก้วร้อยมังกร” เป็นลิฟต์ที่มีความเร็วสูงถึงขนาดที่สามารถไต่หน้าผา 326 เมตรไปถึงยอดได้ ในเวลาเพียง 1 นาที

ลิฟต์แก้วไป่หลง ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ด้วยงบประมาณกว่า 180 ล้านหยวน หรือราว 975 ล้านบาท ถือเป็นลิฟต์ภายนอกอาคารที่มีความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลก