กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเตรียมยกเลิกน้ำมัน แก๊สโซฮอล์95-E85 ออกจากระบบ

สำหรับคนที่ใช้รถรุ่นเก่าที่ไม่สามารถเติมน้ำมันเชื่อเพลิง E20 ได้คงจะประสบปัญหาแน่ในอนาคต เพราะข่าวจาก สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) มีแนวคิดส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ที่มีส่วนผสมเอทานอล 20% เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ซึ่งยังอยู่ระหว่างศึกษาและหารือกับกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ E20 ราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละประมาณ 3 บาท เป็นการจูงใจให้คนหันมาใช้ E20 มากขึ้น คาดว่าจะเริ่มทยอยดำเนินการได้ในช่วงเดือน ธ.ค.2565 หรือเดือนม.ค.2566 และมีแผนยกเลิกการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 ในที่สุด

น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร?
· น้ำมันเบนซิน 95 (Gasoline 95)
คือ น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 95 (RON95) / เบนซินบริสุทธิ์ที่มีเอทานอล 0%

· แก๊สโซฮอล์ 91 (อี 10) (Gasohol 91: E10)
คือ น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 91 (RON91) ผสมกับเอทานอล 10%

· แก๊สโซฮอล์ 95 (อี 20) (Gasohol 95: E20)
คือ น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 95 (RON95) ผสมกับเอทานอล 20%

· แก๊สโซฮอล์ 95 (อี 85) (Gasohol 95: E85)
คือ น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ที่มีค่าออกเทน 95 (RON95) ผสมกับเอทานอล 85%

ค่าออกเทน (RON) คืออะไร?
ในประเทศไทย คุณสามารถพบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์ได้ 2 ประเภทคือ ค่าออกเทน 91 (RON 91) และ ค่าออกเทน 95 (RON 95) คนทั่วไปมักคิดว่า ค่าออกเทน หรือ RON เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ำมันซึ่งส่งผลให้ราคาแตกต่างกันระหว่างน้ำมันทั้งสอง แต่ค่าออกเทน (RON) เป็นเพียงตัวย่อของ Research Octane Number (RON) ซึ่งหมายถึงกิ่งสาขาของไฮโดรคาร์บอนเท่านั้น

ปัจุบันราคาน้ำมันก็แพงอยู่แล้ว รถรุ่นเก่าๆตอนนี้เปลี่ยนไปใช้แก็ส LPG ก็แทบจะไม่คุ้มเพราะราคาแก็ส LPG ก็ปรับราคาสูงขึ้นอีก