กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเตรียมยกเลิกน้ำมัน แก๊สโซฮอล์95-E85 ออกจากระบบ

สำหรับคนที่ใช้รถรุ่นเก่าที่ไม่สามารถเติมน้ำมันเชื่อเพลิง E20 ได้คงจะประสบปัญหาแน่ในอนาคต เพราะข่าวจาก สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) มีแนวคิดส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ที่มีส่วนผสมเอทานอล 20% เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ซึ่งยังอยู่ระหว่างศึกษาและหารือกับกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานที่เกี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม