ค่าเงินบาทไทยอ่อนค่าทะลุ 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

วันนี้ (28 ก.ย. 2565) ค่าเงินบาทอ่อนค่าทะลุ 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้ว หากเป็นแบบนี้ก็อาจมีโอกาสที่จะเห็นค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องไปจนถึงโซน 38.50-38.75 บาทต่อดอลลาร์ สาเหตุหลักที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงรอบนี้ มาจากการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา หรือ เฟด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 3.00-3.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมา เพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา ที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี

โดยปกติหากภาวะการเงินของประเทศมีแนวโน้มที่อ่อนค่า จะส่งผลดีต่อ
การท่องเที่ยวและการส่งออก แต่ก็มีผลกระทบต่อการน าเข้าสินค้าดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ประเทศที่พึ่งพา
การส่งออกเป็นหลัก จึงมักจะควบคุมค่าเงินของประเทศตนให้อ่อนค่ากว่าคู่แข่งเพื่อประโยชน์ทางการค้า
แต่หากการอ่อนค่าของเงินนั้นมีมากและเร็วจนเกินไป ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเงินได้
และมักจะเกิดปัญหาเงินเฟ้อภายในประเทศตามมา ดังนั้น เครื่องมือส าคัญที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาค่าเงินที่
อ่อนค่าจนเกินไป คือ การใช้นโยบายการเงิน โดย “การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย” การกระท าดังกล่าว
จะส่งผลให้ปริมาณเงินบาทในระบบลดลง ค่าเงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้น