กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเริ่มต้นฤดูหนาว ปี พ.ศ. 2565

อากาศหนาว

กรมอุตุนิยมวิทยาประกศเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว โดยหน้าหนาวปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุบลาคม 2565 เป็นต้นไป คาดว่าอุณหภูมิภาคเหนือจะต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส ช่วงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดคือเดือนธันวาคมถึงมกราคมปีหน้า คาดว่าจังหวัดที่จะหนาวเย็นที่สุดในประเทศไทยปีนี้ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน สกลนคร และนครพนม สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

สำหรับเกณฑ์อากาศหนาว ใช้อุณหภูมิต่ำสุดประจำวันและใช้เฉพาะในฤดูหนาว

  1. อากาศเย็น(Cool) อุณหภูมิตั้งแต่ 16.0 – 22.9 องศาเซลเซียส
  2. อากาศหนาว(Cold) อุณหภูมิตั้งแต่ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส
  3. อากาศหนาวจัด(Very Cold) อุณหภูมิตั้งแต่ 7.9 องศาเซลเซียสลงไป