การประชุม APEC 2022 Thailand

การประชุมเอเปค 2022 เป็นการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในประเทศไทย ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2565 โดยการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน ก่อนหน้านี้ไทยเคยเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2535 และ 2546

ในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย – แปซิฟิก (APEC 2022) ครม. เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 – 18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ ในส่วนของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นวันทำการตามปกติ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนหรือไม่ใช่ส่วนงานที่มีความสําคัญต่อระบบสถาบันการเงิน เน้นการทำงานที่บ้าน (WFH)

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) เป็นเวทีเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่มีประเทศสมาชิก 21 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอเปคก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 มีค่านิยมหลักในการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในลักษณะที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ในยุค COVID-19 ที่ยืดเยื้ออยู่ในขณะนี้ เอเปคได้พยายามอย่างเต็มที่ในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ปุตราจายา วิสัยทัศน์ 2040 ถูกวางขึ้นโดยมีสาระสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเอเปคให้เปิดกว้าง มีพลวัต ยืดหยุ่น และสงบสุขมากขึ้น

ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปค 2022 ทํางานร่วมกับมุมมองใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าเอเปคจะบรรลุการเติบโตที่สมดุลยืดหยุ่นและยั่งยืนมากขึ้น จากปี “Join, Work, Grow” ในปี 2021 จนถึงปี “OPEN, CONNECT และ BALANCE” ในปี 2022 เอเปคจะมีความเข้มแข็งเพื่อให้มีความชํานาญคล่องตัวมุ่งเน้นผลลัพธ์และเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองของผู้คนและธุรกิจของเรา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม https://www.apec.org/About-Us/About-APEC