รีวิวไฟแช็คไฟฟ้าชาร์จไฟผ่านUSB

บทความนี้อาจไม่ใช่การรีวิวที่ละเอียดเกี่ยวกับไฟแช็คไฟฟ้า แต่เป็นการแนะนำไฟแช็คไฟฟ้า ซึ่งคนที่ค้นคิดไฟแช็คไฟฟ้าขึ้นมานี้ถือเป็นผู้ที่มีไอเดียดีมาก โดยนำหลักการของการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดความร้อน ซึ่งคล้ายๆกับบุหรี่ไฟฟ้า เพียงแต่บุหรี่ไฟฟ้าใช้ขดลวดขนาดใหญ่ และใช้กระแสไฟฟ้าสูงในการทำความร้อนให้น้ำยาบุรีไฟฟ้ากลายเป็นไอหรือควัน

สำหรับไฟแช็คไฟฟ้าใช้กระแสน้อย การออกแบบเน้นขนาดพอเหมาะ สวยงาม และปลอดภัย

การทำงานให้ขดลวดเกิดความร้อนก็คือการเปิดสวิทช์ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความร้อน แต่รูปแบบเน้นสวิทช์แบบสัมผัส บางรุ่นก็ใช้แบบเลื่อนขึ้นให้ตรงหัวความร้อนโผล่ออกมาถึงจะทำงาน การที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่มาก และใช้ในเวลาสั้นๆ ทำให้การชาร์จไฟแต่ละครั้งสามารถทำให้ไฟแช็คไฟฟ้านี้ใช้งานได้มากกว่า 200 ครั้งต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง

การชาร์จไฟก็ใช้สายไมโครยูเอสบีแบบที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ จะเสียบชาร์จกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ หรือถ้าพกไฟแช็คไฟฟ้านี้ไปก็สามารถชาร์จกับเครื่องเล่นวิทยุในรถยนต์ที่มีช้อง usb ได้เช่นกัน

สนใจอยากสั่งมาทดลองใช้งานได้ที่ https://www.shopee.co.th/crongcrang ราคาไม่แพง