ญี่ปุ่นทดสอบหุ่นยนต์ส่งของบนถนนสาธารณะ

ยามาโตะทรานสปอร์ตและราคุเต็นเป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท ที่ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการทดสอบหุ่นยนต์ส่งของแบบไม่ใช้คนขับบนถนนสาธารณะ รัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดตั้งคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชนในสัปดาห์หน้าเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงความรับผิดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและวิธีการรักษาความปลอดภัย และหวังว่าหุ่นย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม