ฝนอาจเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ

มีความพยายามมากมายในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ฝนแต่นี่อาจเป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักวิจัยได้พัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้โครงสร้างแบบทรานซิสเตอร์ภาคสนามเพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้าที่สูงอย่างน่าประหลาดใจจากหยดน้ำเพียงหยดเดียวสามารถรวม 140V หรือพลังงานเพียงพอที่จะส่องหลอด LED ขนาดเล็กได้ 100

ดูข้อมูลเพิ่มเติม