วิธีดูภาพเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา

ปัจจุบันเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยามีอยู่ทั่วประเทศไทยประมาณ 25 สถานี แต่ที่ออนไลน์จริงๆ ประมาณ18 สถานี ตามที่ปรากฏในเว็บเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา www.weather.tmd.go.th เรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler radar ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาใช้จะเป็นย่านความถี่ C Band ความถี่ 5.6 Ghz.กำลังส่ง 250 ก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม