การถูกบุกรุกบัญชีโซเชียลมีเดียพุ่งขึ้น 1,000% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการขโมยข้อมูลประจําตัวเปิดเผยในรายง…

เวียดนามจํากัดบัญชีโซเชียลมีเดียที่สามารถโพสต์ข่าวได้

ด้วยกระแสข่าวปลอมที่เพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการถกเถียงกันว่ารัฐบาลควรมีการควบคุมข้อมูลออนไล…