รีวิวไฟแช็คไฟฟ้าชาร์จไฟผ่านUSB

บทความนี้อาจไม่ใช่การรีวิวที่ละเอียดเกี่ยวกับไฟแช็คไฟฟ้า แต่เป็นการแนะนำไฟแช็คไฟฟ้า ซึ่งคนที่ค้นคิดไฟแช็คไฟฟ้าขึ้นมานี้ถือเป็นผู้ที่มีไอเดียดีมาก โดยนำหลักการของการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดความร้อน ซึ่งคล้ายๆกับบุหรี่ไฟฟ้า เพียงแต่บุหรี่ไฟฟ้าใช้ขดลวดขนาดใหญ่ และใช้กระแสไฟฟ้าสูงในการทำความร้อนให้น้ำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม