รัฐบาลกรุงโตเกียวเริ่มใช้หุ่นยนต์เพื่อรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานลาดตระเวนโดยอัตโนมัติโดยใช้ AI

เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการขาดแคลนแรงงานในอนาคตรัฐบาลกรุงโตเกียวจึงเริ่มใช้หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่ลาดตระเวนโดยอัตโนมัติโดยใช้ AI = ปัญญาประดิษฐ์ที่สํานักงานรัฐบาลกรุงโตเกียว https://youtu.be/F967UhRQhd4 หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย หุ่นยนต์ลาดตระเวนอัตโนมัติสามตัวรายงานการปฏิบัติหน้าที่ถา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม