AI รวมผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยภาพถ่ายในวัยเด็ก

ตอนนี้เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสร้างขึ้นโดย Daniel Patt วิศวกรซอฟต์แวร์ของ Google สามารถถือกุญแจสําคัญในการใส่ชื่อให้กับใบหน้าจํานวนมากทั้งเหยื่อและผู้รอดชีวิตในภาพถ่ายประวัติศาสตร์หลายแสนภาพ พบ Blanche ในภาพถ่ายช่วงสงครามซึ่งเธอไม่เคยเห็นมาก่อน โดยใช้เทคโนโลยีการจดจําใบหน้าเพื่อวิเคราะห์ใบหน้าของบุคคล จากนั้นจะค้นหาผ่านรูปภาพที่เก็บถาวรเพื่อค้นหาคู่ที่เป็นไปได้ ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการอ้างอิงใบหน้าหลายล้านใบหน้าเพื่อพยายามค้นหาการจับคู่สําหรับผู้ที่ได้รับการระบุในภาพถ่ายเดียว