LINE Corporation ได้เปิดตัว BITFRONT ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ในฐานะส่วนหนึ่งของการขยายตัวของเศรษฐกิจโทเค็นอย่างต่อเนื่อง LINE Corporation ได้เปิดตัว BITFRONT ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินการโดย LVC USA ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ LVC Corporation BITFRONT เป็นผู้จัดหาตลาด fiat-to-crypto และ crypto-to-crypto สำหรับดอล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเสมือนจริงของ LINE BITBOX จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “BITFRONT” ในปลายเดือนกุมภาพันธ์

LINE ประกาศว่าจะเปลี่ยนชื่อของ BITBOX แลกเปลี่ยน Cryptocurrency ซึ่งดำเนินการโดยสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์เป็น "BITFRONT" "BITBOX จะเปิดใช้งานใหม่เป็น BITFRONT ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020" และผู้ใช้ BITBOX จะสามารถใช้ BITFRONT ได้เหมือนเดิม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม