Comcast ตั้งค่า Xfinity Mobile PIN ให้เป็น ‘0000’ โดยค่าเริ่มต้นทำให้ลูกค้าเสี่ยงต่อการแฮ็ก

Comcast ทำให้ลูกค้าของบริการโทรศัพท์ Xfinity มือถือของตนเสี่ยงต่อการแฮ็กและระบุการโจรกรรมโดยการตั้งรหัส PIN เริ่มต้นของบัญชีเป็น“ 0000” ทำให้บุคคลภายนอกที่เป็นอันตรายสามารถขโมยข้อมูลประจำตัวของลูกค้าได้ง่าย ผู้ใช้ที่ถูกแฮ็กจากแคลิฟอร์เนียบอกกับโพสต์ว่าเขาถูกขโมยหมายเลขโทรศัพท์และโอนไปยังบัญชีให

ดูข้อมูลเพิ่มเติม