FORD คิดว่า Bluetooth LE สามารถช่วยให้คนเดินเท้าและนักปั่นจักรยานปลอดภัยจากรถยนต์ได้

สิ่งหนึ่งที่ดีที่ออกมาจากการระบาดใหญ่คือผู้คนจํานวนมากขึ้นขี่จักรยาน ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2021 การ…