Twitter วางแผนที่จะสร้างโคลน OnlyFans แต่มีรายงานว่าปัญหา CSAM ทําให้แผนหยุดชะงัก

Twitter กล่าวถึงการสร้างโคลน OnlyFans เพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ที่แพร่หลายบนแพลตฟอร์ม…