ETH 2.0

Ethereum 2.0 คืออะไร?

Ethereum 2.0 เป็นคำกว้างๆ ที่ใช้เพื่อครอบคลุมการปรับปรุงหลายอย่างในเครือข่าย Ethereum ซึ่งจัดการกับอุปสรรคทางเทคนิคที่เร่งด่วนที่สุดบางส่วน Ethereum 2.0 หรือ ETH2 เป็นชื่อที่ไม่เป็นทางการ Ethereum 2.0 ได้ก่อตัวขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เริ่มต้นด้วยการเปิดตัว B

ดูข้อมูลเพิ่มเติม