นักเรียนอินเดียถูกตัดสินจำคุก 1 ปีจากความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ในวิทยาลัย

Vishwanath Akuthota นักเรียนชาวอินเดียคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุก 12 เดือนต่อมาได้รับการปล่อยตัว โดยอัยการสหรัฐอเมริการ Grant C. Jaquith สั่งให้ จ่ายเงิน 58,471 ดอลล่าร์สหรัฐเพื่อเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย . Akuthota ยอมรับว่ามีความผิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาได้เสียบอุปกรณ์ 'USB Killer'

ดูข้อมูลเพิ่มเติม