KidBright คืออะไร?

KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวอุปกรณ์เล็กๆ ที่พัฒนาจากห้องวิจัยของเนคเทค-สวทช. ซึ่งผู้สนใจสามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้

ผู้ใช้งานสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright ให้ทำงานตามที่โปรแกรมไว้ เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือเปิด-ปิดไฟตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น

Kidbright KDE

ปัจจุบันมีการนำ Kidbright มาเป็นชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ในหลายๆโรงเรียน อาทิ โครงการ Coding at School Powered by KidBright กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการนำ KidBright ไปช่วยเสริมการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนการสอน นับแต่นั้นบอร์ด KidBright จำนวน 2 แสนบอร์ด พร้อมคู่มือการเรียนการสอน ได้นำส่งให้โรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 1,000 โรงเรียน พร้อมกับการเปิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่าง นักเรียน ครู และเหล่านักพัฒนาที่เว็บไซต์ www.kid-bright.org โดยมีการจัดแข่งขันการประกวดโครงงานที่พัฒนาจาก Kidbright

จะหาซื้อ Kidbright ได้ที่ไหน ?

บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright และ เซนเซอร์ KidBright มีผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ เว็บไซต์ https://www.kidbright.io/

Facebook Kidbright : https://www.facebook.com/kidbrightSTEM