ทำความรู้จักหัวใจเทียม คืออะไร

หัวใจเทียม (Pacemaker) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งในร่างกายเพื่อควบคุมการทำงานของหัวใจ หัวใจเทียมจะประมวลผลข้อมูลจากสภาพของหัวใจ และแสดงผลโดยการส่งสัญญาณไฟฟ้าให้กับหัวใจ ซึ่งจะช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างปกติ หัวใจเทียมจะถูกติดตั้งในระบบการไฟฟ้าของหัวใจ โดยจะมีสายสัญญาณที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าให้กับหัวใจ เพื่อให้หัวใจทำงานได้อย่างปกติหัวใจเทียมมักจะถูกใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำงานของหัวใจ

หัวใจเทียมเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ช่วยชะลอหรือปรับปรุงการทำงานของหัวใจในผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำงานของหัวใจหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวใจอื่น ๆ ซึ่งหัวใจเทียมจะถูกติดตั้งในร่างกายของผู้ป่วยเพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานของหัวใจ มีหลายประเภทของหัวใจเทียมที่มีการใช้งานและมีประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำงานของหัวใจ

ประเภทของหัวใจเทียมที่มีการใช้งานอยู่มีดังนี้:

  1. หัวใจเทียมแบบชนิดตัวชี้วัด (Pacemaker) เป็นหัวใจเทียมที่มีการช่วยชะลอหรือปรับปรุงการทำงานของหัวใจผ่านการส่งสัญญาณไฟฟ้าจากเครื่องส่งสัญญาณขึ้นไปยังหัวใจเพื่อชะลอหรือปรับปรุงการทำงานของหัวใจ
  2. หัวใจเทียมแบบเครื่องช่วยหัวใจ (Left Ventricular Assist Device, LVAD) เป็นหัวใจเทียมที่ใช้ช่วยส่งเลือดขึ้นไปยังหัวใจเพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานของหัวใจหัวใจเทียมมีหลายประเภทตามประเภทของปัญหาการทำงานของหัวใจหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวใจที่ต้องการช่วยเหลือ

ประเภทหลักของหัวใจเทียมคือ หัวใจเทียมแบบชนิดตัวชี้วัด (Pacemaker) และหัวใจเทียมแบบเครื่องช่วยหัวใจ (Left Ventricular Assist Device, LVAD) ซึ่งประเภทของหัวใจเทียมอื่น ๆ ที่มีการใช้งานนั้นจะเป็นการนำประเภทหลักนี้มาปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละรายการ