ทำความรู้จัก ภาษา python

css

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่มีความหลากหลายในการใช้งาน สามารถใช้เขียนโปรแกรมต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมบนเว็บ โปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมระบบอื่น ๆ ภาษา Python เป็นภาษาที่มีความง่ายต่อการเขียนและมีการสนับสนุนมากมายจากชุมชนของนักพัฒนา ซึ่งทำให้เป็นภาษาที่นิยมมากในขณะนี้

Python ตัวอย่าง

ตัวอย่าง python

นี่คือตัวอย่างโปรแกรม Python ที่คอมไพล์และเรียกใช้ได้จริง:

นี่คือคำสั่งพิมพ์ของ Python

print(“Hello, World!”)

นี่คือตัวแปรของ Python

x = 10
y = 20
z = x + y
print(z)

นี่คือการใช้งานฟังก์ชัน

def add(a, b):
return a + b

print(add(x, y))

นี่คือการใช้งานลูป for

for i in range(10):
print(i)

นี่คือการใช้งานองค์ประกอบของภาษา Python

list1 = [1, 2, 3]
tuple1 = (4, 5, 6)
set1 = {7, 8, 9}
dict1 = {‘a’: 10, ‘b’: 20, ‘c’: 30}

นี่คือการใช้งานคำสั่ง if

if x > 5:
print(“x is greater than 5”)
elif x == 5:
print(“x is equal to 5”)
else:
print(“x is less than 5”)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากการเรียกใช้โปรแกรมนี้คือ:

Hello, World!
30
30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x is greater than 5