YouTube จํากัดวิดีโอ 4K ไว้เฉพาะ YouTube Premium

ตอนนี้ YouTube กําลังตรวจสอบวิธีอื่นในการเพิ่มรายได้ ในอนาคตวิดีโอ 4K จะพร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้ YouTube Premium เท่านั้น

หลังจากทดสอบโฆษณาที่ไม่สามารถข้ามได้มากถึง 10 รายการต่อวิดีโอ ตอนนี้ YouTube กำลังตรวจสอบวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งในอนาคต

วิดีโอความละเอียดที่ 4K จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ YouTube Premium เท่านั้น นั่นหมายความว่าผู้ใช้สายฟรีหรือผู้ที่ไม่มี Premium จะถูกจำกัดและสามารถดูได้ความละเอียดสูงสุดที่ 1440p เท่านั้น

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบวิดีโอด้วย เนื่องจากวิดีโอส่วนใหญ่ก็จะมีให้ดูที่ความละเอียด 1080p เท่านั้น ในอนาคตหลังจากนี้ทาง Youtube ก็น่าจะบีบให้ผู้ใช้งานต้องสมัครสมาชิก Premium เพิ่มมากขึ้