ติดตั้งปลั๊กอิน (plug-ins) ต่าง ๆ ของ Notepad ++

Notepad++ เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบโอเพนซอร์สที่มีความสามารถขยายตัวได้ผ่านการติดตั้งปลั๊กอิน (plug-ins) ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถและฟังก์ชันเสริม ๆ ให้กับโปรแกรมนี้ สำหรับการจัดระเบียบโค้ดมีหลายปลั๊กอินที่สามารถใช้งานได้ ต่อไปนี้คือบางปลั๊กอินที่นิยมใช้สำหรับจัดระเบียบโค้ดใน Notepad++:

 1. NPPExport:
  • ช่วยในการคัดลอกและวางโค้ดออกมาจาก Notepad++ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น HTML, RTF, Markdown เป็นต้น
 2. Code Alignment:
  • ช่วยจัดระเบียบโค้ดโดยการจัดตำแหน่งของตัวแปรหรือเครื่องหมายทำให้โค้ดดูสะอาด
 3. Explorer:
  • เพิ่มหน้าต่าง Explorer ที่ช่วยในการนำเข้าและจัดการไฟล์โค้ด
 4. NppFTP:
  • ช่วยในการทำงานกับไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ผ่าน FTP โดยใช้ Notepad++
 5. XML Tools:
  • มีเครื่องมือสำหรับการจัดการกับ XML ที่มีประสิทธิภาพ
 6. Compare:
  • เป็นปลั๊กอินที่ช่วยในการเปรียบเทียบไฟล์ข้อความและแสดงการเปรียบเทียบใน Notepad++
 7. AutoSave:
  • ทำให้โปรแกรมบันทึกไฟล์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การติดตั้งปลั๊กอินใน Notepad++ สามารถทำได้ผ่าน Plugin Manager หรือดาวน์โหลดและติดตั้งตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หลักของ Notepad++.