Comcast ตั้งค่า Xfinity Mobile PIN ให้เป็น ‘0000’ โดยค่าเริ่มต้นทำให้ลูกค้าเสี่ยงต่อการแฮ็ก

Comcast ทำให้ลูกค้าของบริการโทรศัพท์ Xfinity มือถือของตนเสี่ยงต่อการแฮ็กและระบุการโจรกรรมโดยการตั้งรหัส PIN เริ่มต้นของบัญชีเป็น“ 0000” ทำให้บุคคลภายนอกที่เป็นอันตรายสามารถขโมยข้อมูลประจำตัวของลูกค้าได้ง่าย ผู้ใช้ที่ถูกแฮ็กจากแคลิฟอร์เนียบอกกับโพสต์ว่าเขาถูกขโมยหมายเลขโทรศัพท์และโอนไปยังบัญชีให

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook ล่มอีกแล้ว

วันนี้ 14 มี.ค. เวลาแระมาณ 23.30 น. facebook fanpage ของบางท่านอาจเข้าไม่ได้โดยขึ้นข้อความดังนี้ Sorry,something went wrong we’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can  Go back .........help ซึ่งหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็ใช้งานได้ปกติ ซึ่งในการล่มของ faceboo

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีตรวจสอบความปลอดภัยของ email

สำนักงานสืบสวนคดีอาชญากรรมของรัฐ (LKA) มอบให้กับสถาบัน Hanno Plattner (HPI) HPI เปิดเว็บไซด์ตรวจสอบความปลอดภัยของอีเมล์ของแต่ละบุคคล ว่ามีการรั่วไหลของข้อมูล หรืออีเมลนั้นไม่ปลอดภัย โดยสามารถป้อนที่อยู่ ของอีเมลเพื่อตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์ https://sec.hpi.de/ilc/ โดยทาง HPI จะแจ้งทางอีเมลว่าที่อยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม