ราคา bitcoin วันนี้ (15 สิงหาคม) ลดลงอย่างรวดเร็ว เข้าใกล้ $ 10,000

ราคา bitcoin วันนี้ลดลงอย่างรวดเร็วและตลาดถูกย้อมสีแดง

ราคา bitcoin วันนี้ลดลงอย่างรวดเร็วและตลาดถูกย้อมสีแดง Walmart ยืนยันความสนใจในโดรนไร้คนขับที่สนับสนุนโดย blockchain ในบันทึกการป้องกันล่าสุด ในตลาดสูงสุด 95 สกุลเงิน 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดลดลงเมื่อเทียบกับ 24 ชั่วโมงก่อนหน้าโดยลดลงสูงสุด 25.24% ใน 10 อันดับแรกทุก 10 สกุลเงินจะได้รับส่วนลดเมื่อเปรียบเทียบกับ 24 ชั่วโมงก่อนหน้า