ส่งการแจ้งเตือนการ Plot Chia ใน VPS เข้า Line (ภาค 3 )

line notify chia plot

ในการที่เราใช้ vps สำหรับพลอต Chia นั้นจากบทความที่แล้วเรื่อง Plot Chia บน VPS Ubuntu 20.04 ถ้าเราไม่ได้อยู่หน้าพีซีเราจะไม่สามารถเช็คได้เลยว่า ใน VPS ของเรากำลังพลอตอยู่หรือไม่ พลอตเสร็จแล้วหรือยัง ดังนั้นเราต้องเขียน shell script สำหรับตรวจสอบการทำงานเบื้องต้น แล้วส่งข้อมูลการทำงานเข้า Line ของเรา ในที่นี้จะใช้ Line notify token สำหรับการขอ Line Notify Token นั้นลองค้นหาดูในอินเตอร์เนต มีสอนอยู่เยอะมาก

วิธีการมีดังนี้
ให้ทำการล็อกอินเข้า VPS ของเราด้วย Putty เมื่อเข้ามาแล้วให้ใช้ำสั่งลง curl เพราะเราจะใช้ curl ในการส่งข้อความเข้า Line

# apt install curl

จากนั้นเขียน shell script สำหรับส่งข้อความและเช็คสถานะของ Chia ผมใช้ nano ในการสร้างไฟล์

#nano checkps.sh

copy code ด้านล่างนี้วางลงไป แล้วกด Ctrl X พิมพ์ Y แล้วกด Enter

#!/bin/bash
SERVICE="chia"
if pgrep -x "$SERVICE" >/dev/null
then
    echo "$SERVICE is running"
    curl -X POST -H 'Authorization: Bearer ใส่linetoken' -F 'message=VPS กำลังพลอต' 'https://notify-api.line.me/api/notify'
else
    echo "$SERVICE Stopped"
    curl -X POST -H 'Authorization: Bearer ใส่linetoken' -F 'message=VPS หยุดพลอตแล้ว' 'https://notify-api.line.me/api/notify'
fi
#chmod 755 checkps.sh

ทดสอบการทำงานดูว่าสำเร็จไหม

#./checkps.sh

ตั้งค่าให้แจ้งเตือนทุก 10 นาที โดยใช้ crontab

#crontab -e

ถ้าเพิ่งเข้า crontab ครั้งแรกจะมีให้เลือก editor เลือกใช้ nano กด 1 แล้วใส่คำสั่งดังนี้ที่บรรทัดล่างสุด

*/10 * * * * /root/checkps.sh

กด Ctrl X พิมพ์ Y แล้ว Enter

จากนั้นรอดูผลทุกๆ 10 นาที จะมีข้อความส่งเข้ามาที่ Line