Google ให้ Apple แก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย 10 ข้อใน iPhone

นักวิจัยของ Google ค้นพบข้อบกพร่อง 10 ข้อใน iPhone ของ Apple

การประชุมด้านความปลอดภัยของ  Black Hat  เปิดเผยว่าช่องโหว่ที่สำคัญในระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone นั้นเปิดไว้สำหรับการโจมตีระยะไกล แตะหรือปัดตามผู้ใช้เป้าหมาย ช่องโหว่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน iMessage เนื่องจากมีช่องโหว่ที่กว้างและยากที่จะระบุการโจมตี” โพสต์อ่าน “ พื้นผิวการโจมตีส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานปกติและไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ ต่อผู้ใช้