Google ให้ Apple แก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย 10 ข้อใน iPhone

นักวิจัยของ Google ค้นพบข้อบกพร่อง 10 ข้อใน iPhone ของ Apple การประชุมด้านความปลอดภัยของ  Black Hat  เปิดเผยว่าช่องโหว่ที่สำคัญในระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone นั้นเปิดไว้สำหรับการโจมตีระยะไกล แตะหรือปัดตามผู้ใช้เป้าหมาย ช่องโหว่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน iMessage เนื่องจากมีช่องโหว่ที่กว้างและยากที

ดูข้อมูลเพิ่มเติม