Apple จะปรับขึ้นราคา App ใน App Store

ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2022 ราคาของแอพและการซื้อในแอป (ไม่รวมการสมัครสมาชิกแบบต่ออายุอัตโนมัติ) บน App Store จะเพิ่มขึ้นในชิลี อียิปต์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ปากีสถาน โปแลนด์ เกาหลีใต้ สวีเดน เวียดนาม และทุกเขตแดนที่ใช้สกุลเงินยูโร การเพิ่มขึ้นเหล่านี้ในเวียดนามยังสะท้อนถึงกฎระเบียบใหม่สําหรับ Apple ในการรวบรวมและส่งภาษีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) ในอัตรา 5% ตามลําดับ

แม้ทาง Apple ไม่ได้แจ้งเหตุผลในการปรับราคาครั้งนี้ แต่เชื่อว่าปัจจัยหลักคือัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะยูโรที่มูลค่าลดลงมาจนเกือบเท่าดอลาร์แล้ว เรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่มีการปรับราคา (ส่วนเวียดนามนั้นทาง Apple บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายภาษีใหม่ ทั้งภาษ๊มูลค่าเพิ่มและภาษีนิติบุคคลเพิ่มขึ้นมา 5% ตามลำดับ)