Google ขยายโครงการ News Showcase ไปยังแคนาดา

Google ได้ลงนามในข้อตกลงกับผู้จัดพิมพ์แปดรายในแคนาดาสำหรับโปรแกรม News Showcase รวมถึงผู้จัดพิมพ์รายใหญ่ เช่น The Globe และ Mail การจัดการที่จะทำให้ Google จะอนุญาตให้ใช้เนื้อหาและข่าวสารจ่ายองค์กรสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพสูงและการดูแลจัดการของเรื่องราวในขณะที่มันได้ทำในฝรั่งเศส , สหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเรื่องราวเพย์วอลล์บางเรื่องได้ฟรี

ผู้จัดพิมพ์ที่ลงนามในข้อตกลง ได้แก่ Black Press Media, Glacier Media, The Globe and Mail, Métro Média, Narcity Media, SaltWire Network, Village Media และ Winnipeg Free Press ทั้งหมดนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มข่าวระดับชาติ ระดับภูมิภาค และชุมชนมากกว่า 70 กลุ่ม ทั้งภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ จนถึงตอนนี้ Google ได้ลงทะเบียนสิ่งพิมพ์ข่าวเกือบ 800 ฉบับทั่วโลก

Google ยังกล่าวด้วยว่าจะขยายการลงทุนในวารสารศาสตร์ของแคนาดาผ่านทาง Google News Initiative โดยเสนอโปรแกรมดิจิทัลสำหรับองค์กรข่าวขนาดเล็กและขนาดกลาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมนักข่าวและนักศึกษาวารสารศาสตร์ชาวแคนาดา 5,000 คนในช่วงสามปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นห้าเท่าจากจำนวนปัจจุบัน Rick O’Connor ซีอีโอของ Black Press Media กล่าวว่า “ฉันดีใจที่เห็นว่า Google จะช่วยหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์อิสระขนาดเล็กในการปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น

โครงการ News Showcase ของ Google เกิดขึ้นหลังจากการต่อสู้หลายครั้งกับองค์กรข่าวในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และที่อื่นๆ ในเรื่องการจ่ายเงินสำหรับการใช้ “ตัวอย่าง” และเนื้อหาข่าวประเภทอื่นๆ มีอยู่ช่วงหนึ่ง Google ขู่ว่าจะปิดการค้นหาในออสเตรเลียหากถูกบังคับให้ต้องจ่ายค่าข่าว อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้ยอมผ่อนปรนและตกลงที่จะจ่ายเงินให้ News Corp ของ Rupert Murdoch สำหรับเนื้อหาดังกล่าว

ที่มา : Yahoo news